jablonKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej informuje, że Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zaprasza nauczycieli szkół rolniczych na szkolenie online w dniu 22.05.10.2020 roku od godz. 11.00. Temat szkolenia: „Regulowanie wzrostu i owocowania roślin ogrodniczych – pokaz mechanicznego przerzedzania kwiatów jabłoni urządzeniem BAUM”.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zawarte są w dołączonym programie.