nauczycielSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i korzystania na swoich zajęciach z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

 

 

 

 

W katalogu do którego link znajduje się niżej, zamieszczono wiele materiałów edukacyjnych m.in. z zakresu: obcego języka zawodowego (dla różnych zawodów), ochrony środowiska, zachowania bioróżnorodności, wpływu rolnictwa na zanieczyszczenie środowiska naturalnego, dobrych praktyk rolniczych służących ograniczeniu zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych i obowiązujących w tym zakresie dyrektyw.

Nowością pośród materiałów są e-zasoby w formie tekstów, filmów, animacji, ćwiczeń, gier dydaktycznych, słowników, scenariuszy zajęć oraz poradników metodycznych służących nauce branżowego języka angielskiego w zawodach rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik weterynarii, pszczelarz, jeździec, technik hodowli koni, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik ogrodnik, ogrodnik, technik architektury krajobrazu, florysta, technik ochrony środowiska, technik leśnik, operator maszyn leśnych, technik geolog. Zostały one przygotowane w formie multimediów i można z nich korzystać pracując przy komputerze. Dodatkowo dla każdej branży przygotowano poradnik metodyczny zawierający 10 gotowych scenariuszy zajęć.

Szczególnie teraz, kiedy sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid 19, uniemożliwiła Państwu normalny tryb nauczania, materiały udostępnione przez Fundację mogą być szczególnie dla Państwa przydatne.

Materiały zostały opracowane przez wysokiej klasy ekspertów, zarówno naukowców jak i praktyków, a także nauczycieli konsultantów z Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Zachęcamy do bezpłatnego korzystania i będziemy wdzięczni za Państwa opinie na temat udostępnionych materiałów i ich przydatności w procesie kształcenia.

 

Przejdź do materiałów edukacyjnych

 

Zespól Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

Ewa Stygienko

Starszy specjalista ds. projektów szkoleniowo-doradczych

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa

Tel. 22 864 03 90 wew. 106

www.fdpa.org.pl

www.facebook.com/Fundacja.FDPA