Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy - grafika (Logo)

STUDIA PODYPLOMOWE

ROLNICTWO I EKONOMIKA GOSPODARSTW ROLNYCH
DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH

październik 2021 – czerwiec 2022;  tryb ONLINE

 

 

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) prowadzi obecnie nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych, pt. "Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych".

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych z rolnictwem, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze - pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy ekonomiczno-rolniczej.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, organizacji rynków rolnych, finansów, podatków i ubezpieczeń w rolnictwie, podstaw rachunkowości, a także agrobiznesu, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rozwoju rolnictwa do jakich należą postępujące zmiany środowiskowe i klimatyczne oraz bieżąca i przyszła WPR UE.

Studia prowadzone będą w trybie online, od października 2021 r. do czerwca 2022 r. Przewidywane jest 15 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Dokumenty kandydatów przyjmowane są do 10 września 2021 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ierigz.waw.pl

Serdecznie zapraszam  

prof. dr hab. Marian Podstawka

Dyrektor IERiGŻ-PIB,  Kierownik studiów podyplomowych

Osoby do kontaktu:
Dr Marek Zieliński, tel. 22 505 44 55
Dr Wioletta Wrzaszcz, tel. 22 505 47 81