Szanowni Państwo,

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie wspólnie z Zespołami Autorów - nauczycielami przedmiotów zawodowych opracowało przykładowe programy nauczania w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, rybołówstwa (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7).