Szanowni Państwo,

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie wspólnie z Zespołami Autorów - nauczycielami przedmiotów zawodowych opracowało przykładowe programy nauczania w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, rybołówstwa (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7).

Wykaz szkół rolniczych kształcących w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie klasyfikacji zwodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124 poz. 860 z późn. zm.)

download

Do pobrania:
Wykaz szkół rolniczych