Logo

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
web linkOdnośnik do strony:
www.ibprs.pl

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
web linkOdnośnik do strony:
www.ierigz.waw.pl

 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
web linkOdnośnik do strony:
www.ihar.edu.pl

 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach
web linkOdnośnik do strony:
www.itp.edu.pl

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
web linkOdnośnik do strony:
www.iung.pl

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light