Logo

Informator o formach doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021; grafika ilustracyjna

Szanowni Państwo,

zapraszamy do korzystania z oferty doskonalenia zawodowego Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przygotowanej na rok szkolny 2021/2022, skierowanej do nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych.

 

 

Wszystkie formy organizowane przez Centrum są bezpłatne dla nauczycieli skierowanych przez szkolę, a ich ukończenie jest potwierdzane zaświadczeniem.

Szczegółowe informacje o tematach i terminach znajdą Państwo w Informatorze o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022, dostępnym do pobrania poniżej.

Zastrzegamy możliwość zmian terminów, form lub miejsc szkoleń z różnych przyczyn (zmiana uwarunkowań współorganizatora, ograniczenia w przemieszczaniu się osób, zakaz zgromadzeń, itp.). Mając na uwadze utrzymującą się sytuację zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego, związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, organizacja form doskonalenia zawodowego odbywać się będzie przy podwyższonych standardach bezpieczeństwa. Na potrzeby uczestników szkoleń zostaną zabezpieczone środki higieny osobistej (zgodnie z wytycznymi w tym zakresie). Zredukowana zostanie liczba uczestników szkoleń, aby ograniczyć możliwość bezpośrednich, bliskich kontaktów. W przypadku szkoleń kilkudniowych, w zależności od potrzeb zostaną zapewnione noclegi w pokojach jednoosobowych.

Należy zaznaczyć, że pełna realizacja założeń Planu pracy Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie na rok szkolny 2021/2022 będzie możliwa jedynie w sytuacji braku obostrzeń związanych z przebywaniem w przestrzeni publicznej. Gdyby organizacja części z zaplanowanych form doskonalenia była niemożliwa w formie szkoleń stacjonarnych, wybrane z nich zostaną zrealizowane innej formie (online: e-learning, webinaria, telekonferencje). W miejsce planowanych form doskonalenia zawodowego, których realizacja w trybie online, z przyczyn obiektywnych byłaby niemożliwa, zostaną zaproponowane inne formy wsparcia.

 

Do zobaczenia na naszych formach doskonalenia!
Pracownicy KCER w Brwinowie

 

 

web linkLink:

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

 

 

downloadDo pobrania:

Informator o formach doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

Zasady rekrutacji nauczycieli na poszczególne formy doskonalenia zawodowego organizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

 

 

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light