Logo

Niniejszy wykaz szkół ponadgimnazjalnych obejmuje szkoły kształcące w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie klasyfikacji zwodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124 poz. 860 z późn. zm.).

web linkOdnośnik do strony:
Wykaz szkół rolniczych dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

web downloadDo pobrania
Wykaz szkół rolniczych dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego

 

Jednocześnie informujemy, że niniejszy wykaz może nie obejmować wszystkich szkół.
Prosimy o zgłaszanie ewentualnych braków w wykazie w celu jego uzupełnienia.

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light