Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
web linkOdnośnik do strony:
www.sggw.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
web linkOdnośnik do strony:
www.wp.uph.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
web linkOdnośnik do strony:
www.ur.krakow.pl

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
web linkOdnośnik do strony:
www.uwm.edu.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
web linkOdnośnik do strony:
www.ar.lublin.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
web linkOdnośnik do strony:
www.puls.edu.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
web linkOdnośnik do strony:
www.up.wroc.pl

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
web linkOdnośnik do strony:
www.utp.edu.pl

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
web linkOdnośnik do strony:
www.zut.edu.pl

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
web linkOdnośnik do strony:
www.ibprs.pl

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
web linkOdnośnik do strony:
www.ierigz.waw.pl

 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
web linkOdnośnik do strony:
www.ihar.edu.pl

 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach
web linkOdnośnik do strony:
www.itp.edu.pl

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
web linkOdnośnik do strony:
www.iung.pl

Niniejszy wykaz szkół ponadgimnazjalnych obejmuje szkoły kształcące w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie klasyfikacji zwodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124 poz. 860 z późn. zm.).

web linkOdnośnik do strony:
Wykaz szkół rolniczych dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

web downloadDo pobrania
Wykaz szkół rolniczych dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego

 

Jednocześnie informujemy, że niniejszy wykaz może nie obejmować wszystkich szkół.
Prosimy o zgłaszanie ewentualnych braków w wykazie w celu jego uzupełnienia.

Film