Logo

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 19-21.10.2022r. dla kierowników, wychowawców internatów, nauczycieli seminarium pt. "Jak reagować w sytuacjach kryzysowych w internacie oraz bursie?"

 

 

 Cele:

  • Pogłębienie wiedzy dot. kryzysu i sposobów zarządzania w sytuacjach kryzysowych w internacie i bursie.
  • Doskonalenie umiejętności związanych z komunikacją w sytuacji kryzysowej z wychowankami oraz rozwiązywania trudnych sytuacji.
  • Wzmocnienie kompetencji stanowiących ochronę przed kryzysem.

Tematyka:

  • Zarządzanie kryzysem - definicja i jego rozumienie.
  • Budowanie skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej.
  • Sposoby reagowania na kryzys i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  • Rozpoznawanie i dostosowywanie swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości.
  • Rozwijanie swojego potencjału - wzmacnianie kompetencji osobistych chroniących życie i zdrowie przed kryzysem.

 

Program seminarium

Koszty wyżywienia, zakwaterowania i warsztatów pokrywa KCER w Brwinowie, natomiast nauczyciele przybywają do Opola w ramach delegacji służbowej.

Osoba odpowiedzialna za organizację seminarium:
mgr inż. Katarzyna Wszeborowska
tel. kom.: 609 661 154

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light