krajobraz rolnictwoKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej pn.: Nowe strategie Unii Europejskiej „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”, które odbędzie się  w dniach 6–8 października 2021 r.

Szkolenie realizowane będzie we współpracy z Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu.

Kierunki rozwoju gospodarstw rolnych. Metody aktywizujące nauczanie przedmiotów zawodowych; zdjęcie ilustracyjneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium dla nauczycieli uczących przedmiotów ekonomicznych i produkcji roślinnej pn.: "Kierunki rozwoju gospodarstw rolnych. Metody aktywizujące nauczanie przedmiotów zawodowych". Szkolenie odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2021r. w Wierzbie k. Rucianej Nidy.

 

zboze chabryKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 30 września - 2 października 2020 r. seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej pn.: "Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie. Płodozmian i ochrona upraw w rolnictwie ekologicznym".

lakaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przygotowało szkolenie on-line dla nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących zajęcia z  przedmiotów ekonomicznych i produkcji roślinnej pn.: Kierunki wykorzystania TUZ a ich opłacalność. Konstruowanie testów do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji NarodowejNa Platformie edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczone są e-materiały dla przedmiotów zawodowych, katalog zasobów dodatkowych oraz e-podręczniki, e-materiały do kształcenia ogólnego.

https://epodreczniki.pl

CDRElektroniczna baza normatywów produkcji rolniczej, która została opracowana w Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu.