ecoKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium z wyjazdem studyjnym do Litwy pn.: "Rolnictwo ekologiczne", które odbędzie się w dniach 15-20 maja 2022 r. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących zajęcia z produkcji roślinnej i przedmiotów ekonomicznych.

przetworyW dniach 21-27 listopada 2021r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium z wyjazdem studyjnym do Włoch dla nauczycieli uczących przedmiotów ekonomicznych i produkcji roślinnej pn.: "Produkcja, przechowywanie i przetwórstwo produktów rolnych".

krajobraz rolnictwoKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej pn.: Nowe strategie Unii Europejskiej „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”, które odbędzie się  w dniach 6–8 października 2021 r.

Kierunki rozwoju gospodarstw rolnych. Metody aktywizujące nauczanie przedmiotów zawodowych; zdjęcie ilustracyjneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium dla nauczycieli uczących przedmiotów ekonomicznych i produkcji roślinnej pn.: "Kierunki rozwoju gospodarstw rolnych. Metody aktywizujące nauczanie przedmiotów zawodowych". Szkolenie odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2021r. w Wierzbie k. Rucianej Nidy.

 

zboze chabryKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 30 września - 2 października 2020 r. seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej pn.: "Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie. Płodozmian i ochrona upraw w rolnictwie ekologicznym".

lakaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przygotowało szkolenie on-line dla nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących zajęcia z  przedmiotów ekonomicznych i produkcji roślinnej pn.: Kierunki wykorzystania TUZ a ich opłacalność. Konstruowanie testów do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.