zboze chabryKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 30 września - 2 października 2020 r. seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej pn.: "Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie. Płodozmian i ochrona upraw w rolnictwie ekologicznym".

lakaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przygotowało szkolenie on-line dla nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących zajęcia z  przedmiotów ekonomicznych i produkcji roślinnej pn.: Kierunki wykorzystania TUZ a ich opłacalność. Konstruowanie testów do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji NarodowejNa Platformie edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczone są e-materiały dla przedmiotów zawodowych, katalog zasobów dodatkowych oraz e-podręczniki, e-materiały do kształcenia ogólnego.

https://epodreczniki.pl

CDRElektroniczna baza normatywów produkcji rolniczej, która została opracowana w Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu.

filmInformujemy, że można skorzystać z filmów edukacyjnych.

Można wykorzystać je również w procesie kształcenia na odległość.

krajobraz rolnictwoKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie organizuje w dniach 7–10 października 2019 r. warsztaty dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej pn.: "Znaczenie płodozmianu we współczesnych systemach rolnictwa".