gesiKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje wyjazd studyjny do Szwecji w dniach 15-19.05.2022r.  temat: "Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji zwierzęcej w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Szwecji".  Na Szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

prosiakiKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej i weterynarii  w dniach 16-18.02.2022r.  temat: "Nowoczesne technologie chowu trzody chlewnej". Szkolenie organizowane jest we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach; Katedra Żywienia Zwierząt.

krowy goryKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje wyjazd studyjny do Włoch w dniach 7-12 listopada 2021r.,  temat: "Nowe kierunki w pracy hodowlanej we Włoszech". Na szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

veterinarianKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje warsztaty w dniach 15-17 werześnia 2021r. we współpracy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Medycyny Weterynaryjnej Katedra Chorób Dużych Zwierząt i Klinika Zakład Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu "Nowoczesne metody diagnostyczne w rozpoznawaniu chorób zwierząt".

Hodowla oraz chów gęsi i kaczek w różnych systemach wychowu; zdjęcie ilustracyjneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że szkolenie "Hodowla oraz chów gęsi i kaczek w różnych systemach wychowu" w przewidzianym terminie 10-11 czerwca 2021r. z przyczyn obiektywnych się nie odbędzie.

O nowym terminie szkolenia zostanie zamieszczona informacja.

kozaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje szkolenie onlaine  w dniach 19-20.05.2021r.  we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa i Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym w Balicach  "Technologie chowu i hodowli owiec i kóz w różnych warunkach środowiskowych" na szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.