krowy goryKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje wyjazd studyjny do Włoch w dniach 7-12 listopada 2021r.,  temat: "Nowe kierunki w pracy hodowlanej we Włoszech". Na szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

veterinarianKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje warsztaty w dniach 15-17 werześnia 2021r. we współpracy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Medycyny Weterynaryjnej Katedra Chorób Dużych Zwierząt i Klinika Zakład Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu "Nowoczesne metody diagnostyczne w rozpoznawaniu chorób zwierząt".

Hodowla oraz chów gęsi i kaczek w różnych systemach wychowu; zdjęcie ilustracyjneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że szkolenie "Hodowla oraz chów gęsi i kaczek w różnych systemach wychowu" w przewidzianym terminie 10-11 czerwca 2021r. z przyczyn obiektywnych się nie odbędzie.

O nowym terminie szkolenia zostanie zamieszczona informacja.

kozaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje szkolenie onlaine  w dniach 19-20.05.2021r.  we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa i Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym w Balicach  "Technologie chowu i hodowli owiec i kóz w różnych warunkach środowiskowych" na szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

Chów i hodowla bydła ras mięsnych i mleczno-mięsnych; zdjęcie ilustracyjneSzanowni Państwo,

informujemy, że seminarium: Chów i hodowla bydła ras mięsnych i mleczno-mięsnych nie odbędzie się w planowanym terminie (25 - 26 marca 2021r.). O nowym terminie szkolenia, zainteresowane osoby zostaną poinformowane odrębnym komunikatem.

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

Efektywne i zbilansowane żywienie zwierząt; zdjęcie ilustracyjneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium online w dniach 17-19.03.2021r we współpracy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk o Zwierzętach; Katedra Hodowli Zwierząt "Efektywne i zbilansowane żywienie zwierząt”.