kozaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje szkolenie onlaine  w dniach 19-20.05.2021r.  we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa i Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym w Balicach  "Technologie chowu i hodowli owiec i kóz w różnych warunkach środowiskowych" na szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

 

Szkolenie będzie przeprowadzone z wykorzystaniem aplikacji Ms Team.

W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy zgłoszą swój udział za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie dostępne będzie w aplikacji Microsoft Teams. Uczestnik szkolenia na prywatny adres e-mailowy otrzyma link do udziału w szkoleniu online.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

 • substancje bioaktywne mleka owczego i produktów z niego pozyskiwanych
 • wypas  owiec jako przykład gospodarowania zgodnego z zasadami ekorozwoju
 • wykorzystanie biotechnik rozrodu do utrzymania ciągłości produkcji mleka w stadach kóz w cyklu rocznym
 • selekcyjne i hormonalne sposoby zwiększania plenności owiec i efektywności produkcji jagniąt rzeźnych
 • możliwości poprawy użytkowości owiec- geny o dużym efekcie
 • praktyczne aspekty hodowli zwierząt ras rodzimych na przykładzie owiec rasy wrzosówka
 • procesy restytucyjne w krajowej hodowli owiec i kóz
 • ochrona bioróżnorodności małych przeżuwaczy
 • system certyfikacji „rasa rodzima” założenia i warunki realizacji
 • ekonomiczne uwarunkowania hodowli owiec
 • programy wsparcia rolnictwa ze środków UE
 • wspólna polityka rolna – założenia i cele 2021 – 2027
 • szlak oscypkowy

 

Program seminarium