veterinarianKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje warsztaty w dniach 15-17.09.2021r. we współpracy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Medycyny Weterynaryjnej Katedra Chorób Dużych Zwierząt i Klinika Zakład Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu "Nowoczesne metody diagnostyczne w rozpoznawaniu chorób zwierząt".

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy zgłoszą swój udział za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

  • diagnostyka ultrasonograficzna układu rozrodczego u zwierząt gospodarskich
  • analiza wyników i postępowanie terapeutyczne
  • diagnostyka radiologiczna chorób z wykorzystaniem tomografu komputerowego
    i rezonansu magnetycznego
  • szybkie testy diagnostyczne w terapii chorób zwierząt gospodarskich
  • zarządzanie zdrowiem w stadzie bydła mlecznego.
  • nowoczesne metody diagnostyki i terapia chorób układu oddechowego u Koni
  • nowe podejście do diagnostyki ultrasonograficznej chorób zwierząt towarzyszących
  • nowoczesne metody diagnostyki i terapii niepłodności u zwierząt towarzyszących.

 

Program szkolenia

Miejsca szkolenia:

Rolniczy Zakład Doświadczalny Obory; Wilanów,
Katedra Chorób Dużych Zwierząt i Klinika IMW SGGW ul. Nowoursynowska 100

Miejsce zakwaterowania i wyżywienia:

Warszawa; akademik Limba ul. Nowoursynowska 161