krowy goryKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje wyjazd studyjny do Włoch w dniach 7 - 12 listopada 2021r.,  temat: "Nowe kierunki w pracy hodowlanej we Włoszech". Na szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

 

 

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy zgłoszą swój udział za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

 • spotkanie z przedstawicielem dyrekcji szkoły – poznanie włoskiego systemu kształcenia zawodowego;
 • specyfika włoskiego rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich, rynki rolne, przemysł przetwórczy;
 • zasady funkcjonowania gospodarstwa rolnego przy szkole;
 • zapoznanie uczestników z bazą dydaktyczną szkoły;
 • wyjazd studyjny do gospodarstwa rolnego; Azienda Agricola „Le Mandre” ,Via Sant'Osvaldo, 37, 38043 Bedollo TN - hodującego: owce, kozy i bydło mleczne
 • technologie stosowane w hodowli owiec i kóz;
 • walory prozdrowotne mleka i mięsa owczego i koziego
 • technika produkcji serów górskich – wytwórnia serów Tremosine
 • prezentacja produkcji serów – degustacja
 • ocena produktów ekologicznych wystawianych na sprzedaż w Azienda Agricola „Le Mandre” ,Via Sant'Osvaldo, 37, 38043 Bedollo TN
 • technologie stosowane w chowie bydła mlecznego we Włoszech
 • organizacja pracy hodowlanej i funkcjonowanie fermy bydła mlecznego
 • znaczenie produkcji roślinnej w chowie bydła mlecznego.
 • wpływ zmiany żywienia na wydajność mleczną,
 • aspekt ekonomiczny w hodowli bydła we Włoszech
 • ocena rozwiązań technicznych oraz warunków zoohigienicznych w oborze w w aspekcie zachowania dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska  w Riva del Garda hodującego bydło mięsne specjalność regionalna; „ carne salada”
 • najnowsze trendy w produkcji bydła mięsnego;
 • stosowane technologie w chowie bydła mięsnego w gospodarstwie ekologicznym;
 • ranga pokroju i cech funkcjonalnych w programie oceny i selekcji bydła na mięso
 • wizyta w winnicy Cantina Sociale w Trento - włoska technologia uprawy winorośli i warunki przebiegu fermentacji przy produkcji win
 • zapoznanie z produkcją oleju w Agraria Riva del Garda
 • poznanie zasad oceny jakości oliwy z oliwek – na przykładzie oliwy Extra Vergine z olejarni Agraria Riva del Garda.
 • zapoznanie z możliwością uzyskania dochodu z działalności poza rolniczej – zwiedzanie prażalni kawy w Riva del Garda.
 • ocena prezentacji i sposobu promowania produktów rolniczych na wystawie i w czasie sprzedaży - wizyta w prażalni kawy w Riva del Garda.
 • Riva del Garda jako ośrodek handlu produktami roślinnymi i mleczarskimi
 • historia i współczesność - przedstawienie dorobku materialnego i kulturowego Riva del Garda; Trydent-Górna Adyga, w prowincji Trydent

 

Program szkolenia

 

Wyjazd studyjny do Włoch zbiórka uczestników szkolenia w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie ul. Pszczelinska 99; wyjazd autokarem godzina 10.00