gesiKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje wyjazd studyjny do Szwecji w dniach 15-19.05.2022r.  temat: "Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji zwierzęcej w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Szwecji".  Na Szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

 

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy zgłoszą swój udział za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

 • system oświaty ponadgimnazjalnej i rolniczej w Szwecji
 • prezentacja szkoły i gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Technikum Rolniczym Bollerup w Tomelilla
 • charakterystyka rolnictwa szwedzkiego i systemu produkcji rolnej
 • aktualne trendy rozwoju produkcji zwierzęcej w Szwecji
 • technologie stosowane w chowie gęsi i indyków w gospodarstwie Viking Fagel
 • użytkowanie mięsne w produkcji brojlerów; ocena materiał rzeźnego i wyników produkcyjnych
 • produkcja żywca wołowego w gospodarstwie Tolanga
 • porównanie warunków środowiskowych w produkcji tradycyjnej i ekologicznej
 • organizacja pracy hodowlanej na fermie hodującej bydło mięsne i trzodę chlewną. w gospodarstwie Tolanga
 • pasze stosowane w żywieniu trzody chlew
 • ocena rozwiązań techniczne i warunki zoohigieniczne w gospodarstwie Tolang

 

Program szkolenia

 

Wyjazd studyjny do Szwecji zbiórka uczestników szkolenia w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie ul. Pszczelinska 99; wyjazd autokarem godzina 11.00.

Warszawa Zachodnia godzina 11.30.