Logo

cieleKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium dla nauczycieli  produkcji zwierzęcej i weterynarii w dniach 29-31 marca 2023r.
Temat: "Doskonalenie użytkowości zwierząt gospodarskich”, szkolenie online. Na szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy zgłoszą swój udział za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

 • Wartość hodowlana i użytkowa świń
  • wiadomości wstępne o gatunku świni domowej, hodowli i produkcji
  • hodowla i chów świń w Polsce, cele i zadania hodowli zarodowej i chowu masowego
  • hodowla zachowawcza świń jako element ochrony bioróżnorodności
  • typy i rasy użytkowe świń w Polsce i na świecie
  • ocena wartości hodowlanej świń: ocena przyżyciowa knurków i loszek, ocena poubojowa wartości hodowlanej knurów i kojarzeń w Stacjach Kontroli użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej
  • ocena wartości użytkowej świń: ocena wartości rozpłodowej loch, ocena wartości tucznej i rzeźnej tuczników
  • czynniki genetyczne i środowiskowe kształtujące wartość hodowlaną i użytkową świń
  • wykorzystanie informacji o wartości hodowlanej i użytkowej w hodowli i produkcji świń w Polsce
  • profilaktyka i pielęgnacja świń
  • analiza parametrów fizjologicznych i użytkowych oraz behawioru świń w aspekcie podatności i niwelowania stresu

 

 • Wartość hodowlana i użytkowa koni
  • specyfika pracy hodowlanej nad końmi
  • zalety i wady różnych systemów oceny wartości użytkowej koni hodowanych w Polsce
  • tradycyjna i liniowa ocena pokroju a wartość użytkowa koni
  • kompensacja wad zaletami pokroju koni
  • wystawy i pokazy we współczesnych trendach hodowli koni

 

 • Wartość hodowlana i użytkowa bydła
  • organizacja hodowli bydła w Polsce
  • podstawy pracy hodowlanej w stadach bydła i jej cele
  • cechy uwzględniane w indeksach selekcyjnych
  • konwencjonalna vs. genomowa wartość hodowlana
  • ocena wartości użytkowej bydła ras mlecznych i mięsno-mlecznych – cele i metody oceny
  • wskaźniki wykorzystywane w ocenie płodności bydła
  • ocena wartości użytkowej bydła mięsnego. Zasady oceny pokroju i kondycji bydła mięsnego

 

Program szkolenia

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light