W dniach 01.08.2011 do 31.03.2012 był realizowany przez KCER w Brwinowie projekt pt.: "Odnawialne źródła energii-pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie szansą na redukcję emisji substancji toksycznych"

W dniach 06.11 - 19.11.2011 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego DEULA Nienburg, odbyła się wymiana doświadczeń pierwszej grupy uczestników, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

W dniach 09.10 - 22.10.2011 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego DEULA Hildesheim odbyła się wymiana doświadczeń pierwszej grupy uczestników, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

W dniach 18.09 - 01.10.2011 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego ILLUT Berlin - Brandenburg odbyła się wymiana doświadczeń pierwszej grupy uczestników, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że już wystąpił brak wolnych miejsc w dwóch terminach w projekcie w ramach Programu Leonardo da Vinci. Obecnie są wolne tylko miejsca na termin 09.10-22.10.2011 – DEULA Hildesheim.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci, zaakceptowała do realizacji projekt wymiany doświadczeń, w którym uczestniczyć mogą nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych).
 
Odnawialne źródła energii - pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie szansą na redukcję emisji substancji toksycznych – Numer projektu 2011-1-PL1-LEO03-19165