Logo

wlosi glowneW dniu 14.07.2014 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się seminarium, w którym oprócz przedstawicieli polskich instytucji uczestniczyła delegacja przedstawicieli organizacji rolniczych, agroturystycznych z Włoch. Partnerzy włoscy są zainteresowani podjęciem współpracy z polskimi organizacjami rolniczymi, agroturystycznymi, szkołami rolniczymi i placówką doskonalenia nauczycieli. W godzinach popołudniowych odbyło się kolejne spotkanie delegacji włoskiej w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, której również uczestniczyli przedstawiciele KCER w Brwinowie.


Podczas seminarium w Siedzibie MRiRW zaprezentowano działalność włoskich organizacji oraz realizację projektu Training of Trainers. Przedstawiciele polskich instytucji zaprezentowali polskie podmioty działające w zakresie świadczenia usług agroturystycznych na obszarach wiejskich.
Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawili problematykę edukacji rolniczej, funkcjonowania szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie przybliżyli problematykę Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, co wywołało ożywioną dyskusję wśród zebranych uczestników seminarium. Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie – Pan Wojciech Gregorczyk przedstawił zakres działalności placówki doskonalenia nauczycieli, zaplanowane wyjazdy do Włoch, ich tematykę.
W siedzibie FRSE zaprezentowano funkcjonowanie fundacji, która zajmuje się nadzorowaniem projektów finansowanych ze środków UE w obszarze kształcenia zawodowego i edukacji. Oprócz podsumowania działań w ramach zakończonego Programu Leonardo da Vinci – bilansu współpracy z partnerami włoskimi, przybliżono gościom założenia polskiego systemu edukacji ze szczególnym uwzględnieniem systemu kształcenia zawodowego. Ważnym punktem spotkania była prezentacja założeń Programu ERASMUS+, w ramach którego może być finansowana międzynarodowa współpraca podmiotów polskich i włoskich w obszarze edukacji.
Po przerwie, przedstawiciele polskich beneficjentów: Stowarzyszenia EUROPEA Polska – Pani Wiesław Gąsiorowska i Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej – Marek Rudziński, zaprezentowali doświadczenia tych instytucji w realizacji międzynarodowych projektów wymiany doświadczeń dla nauczycieli i projektów staży dla uczniów.
Na spotkaniu zaprezentowano również relację z przebiegu projektu i pobytu grupy uczestników wymiany doświadczeń w ILLUT Berlin – Brandenburg, w ramach projektu nr 2013-1-PL1-LEO03-37040, pt.: „Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w krajach Unii Europejskiej” – jako przykład dobrej praktyki w zakresie realizacji projektów ze środków UE.
Podczas dyskusji omówiono z przedstawicielami z Włoch tematykę wspólnych działań i uzgodniono obszary współpracy w zakresie edukacji. Dużym ułatwieniem w podejmowaniu wspólnych działań jest aktywne uczestnictwo Włoch w Stowarzyszeniu EUROPEA INTERNATIONAL. W końcowej części spotkania uczestnicy wymienili okolicznościowe upominki, i przekazali dokumentację dotyczącą możliwych zakresów współpracy.

Prezentacja

Wykaz projektów

wlosi01 wlosi02 wlosi03 wlosi04 wlosi05

wlosi06 wlosi07 wlosi08 wlosi09 wlosi10

 

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light