Logo

realizacja nienburg ikonaW dniach 17.08 – 30.08.2014r. w niemieckim ośrodku DEULA Nienburg odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu: „Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w krajach Unii Europejskiej”. Realizacja projektu finansowana jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Bezpośrednio w wymianie doświadczeń uczestniczyło , jak w każdej grupie w tym projekcie -20 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacja zawodów, właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na duże zainteresowanie wymianą doświadczeń, dużo osób zgłosiło się już we wrześniu ubiegłego roku, co spowodowało później rotację w grupie uczestników. Jednak wszyscy którzy zgłosili się, zostali zakwalifikowani do tego projektu i zaproponowano im wyjazdy w innych terminach, do innych ośrodków.
Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, w tym, z województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego, pomorskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Program wymiany doświadczeń obejmował cykle wykładów, seminariów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi. Istotnym elementem było przedstawienie funkcjonowania niemieckiego centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckiej rolniczej szkole zawodowej. Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:
1. Porównanie funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego rolników i pracowników sektora przetwórczego w Niemczech.
2. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac w produkcji zwierzęcej.
3. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac w produkcji roślinnej.
4. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac i w produkcji ogrodniczej.
5. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas prac naprawczych i obsługi środków technicznych.
6. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac magazynowych i transportowych.
7. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas przetwórstwa artykułów spożywczych i w zakładach gastronomicznych.
Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, np.: przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach przetwórczych, piekarni i w gospodarstwach produkujących produkty żywnościowe (plantacja borówki amerykańskiej, szparagów).
Pobyt w ośrodku umożliwił również poznanie kultury i historii Nienburga, Hanoweru i okolic. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili: ogrody w Celle, stare miasto w Nienburgu, oraz ekspozycję ogrodów w Hanoverze. Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Efektem materialnym wymiany doświadczeń będzie wspólne opracowanie materiałów w formie pakietu składającego się z programu szkolenia z zakresu możliwości ograniczania zawartości substancji szkodliwych w żywności oraz materiałów informacyjnych obejmujących tą tematykę.

realizacja nienburg01 realizacja nienburg02 realizacja nienburg03 realizacja nienburg04

realizacja nienburg05 realizacja nienburg06 realizacja nienburg07 realizacja walter08

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light