Logo

deula sem02W dniu 10.11.2014 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z ośrodkiem DEULA Nienburg zostało zorganizowane seminarium upowszechniające projekt, zrealizowany w Programie Leonardo da Vinci: „Ograniczanie zawartości substancji toksycznych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w krajach Unii Europejskiej” (numer projektu - 2013-1-PL1-LEO03-37040).

W seminarium brali udział, oprócz przedstawicieli DEULA Nienburg i KCER w Brwinowie, nauczyciele uczestniczący w seminarium z zakresu mechanizacji produkcji zwierzęcej.
W trakcie seminarium, oprócz prezentacji przebiegu zrealizowanego projektu, został zaprezentowany ośrodek DEULA Nienburg – jego możliwości współpracy ze szkołami w zakresie projektów staży międzynarodowych dla uczniów szkół rolniczych.
Ważnym punktem seminarium było uroczyste przekazanie podziękowań od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, skierowanych do Dyrektora Ośrodka DEULA Nienburg – Pana Bernda Antelmanna, za zaangażowanie Ośrodka i jego osobisty wkład, w dotychczasową realizację projektów edukacyjnych dla młodzieży z polskich szkół, które były finansowane ze środków Programu Leonardo da Vinci. Również Dyrektor KCER w Brwinowie przekazał podziękowania za dotychczasową współpracę w realizacji projektów wymiany doświadczeń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych z terenu całego kraju. Podczas tego seminarium zostało przekazane zaproszenie dla przedstawicieli DEULA Nienburg, do udziału w seminarium, które będzie zorganizowane w Polsce, w siedzibie KCER w Brwinowie, w lutym 2015 roku. Złożone zaproszenie zostało przyjęte.
Seminarium podsumowujące projekt było okazją do opracowania kilku pomysłów projektów, które będą realizowane w ramach Programu ERASMUS +.

deula sem01 deula sem02 deula sem03 

deula sem04 deula sem05 deula sem06

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light