W dniach 01 września do 31 grudnia 2008 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zrealizowało projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej we współpracy z partnerem niemieckim DEULA Nienburg.

 Sprawozdanie z wyjazdu do Ośrodka Szkolenia Zawodowego DEULA w Nienburgu zorganizowanego przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w ramach programu Leonardo da Vinci.
W dniach 05-18.10.2008r. grupa 20-stu nauczycieli, ze szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyła w wymianie doświadczeń zorganizowanej przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w ramach programu zatwierdzonego  przez Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci. 

W ramach zatwierdzonego przez Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w dniach 05 - 18.l0.2008r organizuje wyjazd do DEULA Nienburg w celu wymiany doświadczeń w temacie "Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej".

 Narodowa Agencja Programu "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" Leonardo da Vinci zatwierdziła dwa projekty opracowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.