W dniu 1 kwietnia w Sali Konferencyjnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, odbędzie się seminarium organizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej dla uczestników projektu PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 pt.: "Organizacja i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów".
 
W seminarium będą uczestniczyć osoby, które złożyły wypełnioną deklarację udziału, pobraną ze strony projektu, potwierdzoną przez Dyrektora szkoły i otrzymały potwierdzenie udziału w wyjeździe studyjnym. Deklaracja uczestnictwa jest do pobrania ze strony projektu (www.kcer.pl – zakładka współpraca z zagranicą, projekt PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237).
 
Celem seminarium jest zorganizowanie pracy uczestników przed wyjazdem, a także wstępny przydział zadań do realizacji w ramach realizowanego projektu, uzgodnienie programu dotyczącego pobytu w ILLUT Berlin-Brandenburg i przygotowanie seminarium merytorycznego, które odbędzie się maju 2009.