Logo

W dniu 19 maja w Sali Konferencyjnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, odbędzie się seminarium organizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej dla uczestników projektu PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 pt.: "Organizacja i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów".
 
W seminarium będą uczestniczyć osoby, które złożyły wypełnioną deklarację udziału, pobraną ze strony projektu, potwierdzoną przez Dyrektora szkoły i otrzymały potwierdzenie udziału w wyjeździe studyjnym. Deklaracja uczestnictwa jest do pobrania ze strony projektu (www.kcer.pl – zakładka współpraca z zagranicą, projekt PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 ).

Celem seminarium jest zorganizowanie pracy uczestników przed wyjazdem, a także wstępny przydział zadań do realizacji w ramach realizowanego projektu, uzgodnienie programu dotyczącego pobytu w ILLUT Berlin-Brandenburg i przygotowanie seminarium merytorycznego, które odbędzie się 29 maja 2009.
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light