W dniach 01 marca do 31 sierpnia 2009 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zrealizowało projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej we współpracy z partnerem niemieckim ILLUT Berlin - Brandenburg.

W dniu 19 maja w Sali Konferencyjnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, odbędzie się seminarium organizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej dla uczestników projektu PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 pt.: "Organizacja i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów".

W dniu 1 kwietnia w Sali Konferencyjnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, odbędzie się seminarium organizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej dla uczestników projektu PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 pt.: "Organizacja i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów".

 Termin wyjazdu w ramach  międzynarodowej wymiany doświadczeń - program "Uczenie się przez całe życie"  6. 03.2009r.