Logo

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przygotowało szkolenie online dla zainteresowanych nauczycieli pt.: "Przepisy prawne dotyczące małego przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej w Unii Europejskiej" Szkolenie odbędzie się w terminie 1-2 grudnia 2022 r. w godz. 15.00-20.00.

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy zgłosili lub zgłoszą swój udział za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

 • wymagania prawno-administracyjne przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa
 • wymagania higieniczne i bezpieczeństwa żywności
 • technologie procesów produkcyjnych
 • warunki uruchamiania i prowadzenia sprzedaży żywności z gospodarstwa w ramach nowej formy działalności jaką jest rolniczy handel detaliczny

W ramach szkolenia odbędą się 2 webinaria.

Miejsce spotkań: online

Terminy:

01.12.2022 r. (czwartek) – godz. 15.00-20.00

02.12.2022 r. (piątek) – godz. 15.00-20.00  

Seminaria poprowadzi – mgr inż. Barbara Sałata Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Podczas wykładów poruszone będą następujące zagadnienia:

 1. Formy działalności umożliwiające produkcję i sprzedaż żywności w gospodarstwie rolnym: sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, działalność marginalna lokalna i ograniczona, rolniczy handel detaliczny.
 2. Wymagania higieniczne, sanitarne i weterynaryjne podczas produkcji, przechowywania i przygotowywania żywności w KŁŻ.
 3. Aspekty prawno – administracyjne towarzyszące zakładaniu małego przetwórstwa.
  Kontrola i nadzór nad podmiotami działających na rynku żywności. Etykietowanie przetworzonych  produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu
 4. Przetwarzanie tradycyjne mięsa i  mleka (krowiego, przykładowa linia technologiczna, wyposażenie w sprzęt i urządzenia. Praktyczne wskazówki.
 5. Przetwarzanie zbóż, owoców i warzyw przykładowa linia technologiczna, wyposażenie w sprzęt i urządzenia. Praktyczne wskazówki.

Uczestnicy otrzymają materiały do samokształcenia, prezentacje multimedialne i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w części teoretycznej.

W kwietniu odbędzie się wyjazd studyjny do Bawarii pt.: "Dobre praktyki w małym przetwórstwo i sprzedaży bezpośredniej w Unii Europejskiej" na który w pierwszej kolejności będą kwalifikowani uczestnicy ww. szkolenia online.

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light